Extended CO2 Cooling Platform

Formålet er at udvikle og afprøve styrings- og cloud-løsninger til CO2-baserede mellemstore køleanlæg og varmepumper. Virksomhedens eksisterende løsninger udbygger sine løsninger til mindre CO2-baserede køleanlæg med henblik på markedsspredning til større køleanlæg, hvor efterspørgslen efter CO2-baseret køling aktuelt er høj. Der arbejdes med løsninger til varmepumper, der kan levere høje vandtemperaturer. I projektet gennemføres udvikling og afprøvning af industriel elektronik, som anvendes til avanceret styring af CO2-baserede køleprocesser samt til understøttende cloud-løsninger til datahåndtering.

Udfordring

De skærpede reguleringer for anvendelse af HFC-kølemiddel, yderligere energieffektivitetskrav fra EU, samt øget tilgængelighed af vigtige komponenter, der er nødvendige for at bygge CO2-baserede kølean-læg, betyder, at markedet hvor Reftronix ApS opererer er i stærk vækst.

Idé til løsning

Det voksende marked for CO2-baserede køleanlæg har Reftronix ApS således modtaget flere konkrete kundeforespørgsler på en CO2-styringsløsning til mellemstore køleanlæg, fordi de er mere rentable, men også fordi nogle af slutbrugerne, der typisk er supermarkeder og døgnåbne servicebutikker, længe har ventet på netop en løsning der muliggør at samtlige køleanlæg i butikken køles med CO2 som kølemiddel.

Projektleveringer

Udarbejde konceptdesign for mellemstore CO2-baserede køle-anlæg for tidlig varmepumpe prototype samt udvikle ideer og koncepter for nyt Cloud brugerinterface. Udvikle nye algoritmer til kapacitetsstyring, bygge test enhed, prototype, og udbygge laboratorie, teste og verificere kapacitetsstyringsalgoritmerne samt fremstille fieldtest klar styring. Udvikle algoritmer med fokus på varmegenvinding og energieffektivitet, bygge varmepumpe prototype, teste og verificere algoritmerne samt fremstille fieldtest klar varmepumpe.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: September 2020
Slut: Marts 2022
Bevilling: DKK 2.155.050

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail