Flexibility Heat Grid Bornholm

Udfordring
Der er store potentialer i at øge effektiviteten af fjernvarmeforbrug, -distribution og -produktion ved at styre fjernvarmeforbrugeres forbrug mere intelligent. Optimeret styring af fjernvarme units kan forbedre energieffektiviteten i husstandene og give bedre afkøling af returtemperaturen i fjernvarmesystemet og dermed reducere varmetab.

For at potentialerne kan indfris er der behov for mere data og simulering af nettet til bedre driftssituationer og -strategier.

Løsning
Projektet tester og demonstrerer en simuleringsmodel, der omfatter brug af slutbrugerfleksibilitet i fjernvarmenettet til bedre udnyttelse af nettet, forbedret drift af centrale varmeproduktionsenheder, integration af decentrale kilder af spildvarme og til samdrift med el-systemet via fleksibilitetsydelser.

Endvidere betyder det, at der udvikles og testes, at en unit i huset styrer folks energiforbrug. En app til den enkelte bruger muliggør dog, at de selv kan sikre, at deres komfort forbrug overholdes. Men på denne måde sikres et reduceret varmetab hos den enkelte bruger, og herved øges energieffektiviteten.

Effekt

  • 10% øget energieffektivitet i husstandene koblet til fjernvarmesystemet
  • Øget energieffektivitet i produktionsanlæg; centrale områder (7%), store decentrale områder (6%) og små decentrale områder (5%)
  • Reduceret varmetab i fjernvarmesystemet; centrale områder (10%), store decentrale områder (15%) og små decentrale områder (20%)

Problemejer:

  • Bornholms Energi og Forsyning

Problemløsere:

  • NeoGrid Technologies
  • Utiligize
  • DTU Elektro

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
Januar 2022 – December 2022

Budget
2 mio. kr. i samlet budget

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail