FluidTech Micro-ORC Technology

FluidTech er i gang med at udvikle et innovativt produkt baseret på Organic Rankine Cycle (ORC) teknologi, der konverterer overskydende varme til mere brugbare former for energi. Denne ORC teknologi er baseret på en ny type varmeveksler, der kan generere elektricitet fra en lavtemperatur varmekilde. FluidTech har en fysisk prototype af teknologien der er blevet demonstreret i beboelses applikationer. Gennem et teknologiudviklingsprojekt, vil FluidTech justere, udvikle og teste prototypen til brug i industrielle applikationer.

Udfordring

Alle processer der enten bruger eller generere energi har noget til fælles: de generere varme.  I øjeblikket er der ikke en omkostningseffektiv løsning til at genvinde den varme, så varmen bliver behandlet som affald smidt væk. Hos Fluidtech tror de på der er en bedre løsning og genvindingen af varmen kan blive demokratiseret og brugt på alle niveauer.

I dette projekt vil FluidTech og deres partnere udvikle og optimere et Micro-Organic Rankine Cycle system til lavtemperatur overskudsvarme genvinding. Dette system er baseret på en simpel og effektiv termodynamisk cyklus der konverterer termodynamisk energi til mekanisk energi og elektrisk energi, et mikro kraftværk mindre end et køleskab.

Idé til løsning

Udvikling af et mindre ORC system der passer ind forskellige steder og kan justeres til brug forskellige steder. Først skal en demo model udvikles. Demo-modellen bliver derefter skaleret op med en ny ekspander og ny væske for derefter at blive testet i en applikations mulighed.

Projektleveringer

Sammen med Aalborg Universitet skal en prototype bygges, optimeres og testes i laboratorier. Efterfølgende skal systemet testes i et relevant miljø i asfalt industrien. Disse er ikke bare eksperimentelle test, for projektet kommer også til at designe og optimere fra et teknoøkonomisk standpunkt med det formål at tilbyde denne teknologi til markedet, og ikke bare for at skabe et teknologisk “proof of concept”.

Problemejere

Projektejer

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Energi Teknologi Innovation (ETI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. ETI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2020
Slut: December 2023
Bevilling: DKK 1.087.650

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail