Flydende havne

Udfordring

Det overordnede problem, som projektet vil adressere, er den manglende havnekapacitet i forbindelse med installation af offshore vindmøller i de kommende år. Begrænsningen af anvendelige havne kvæler den optimale udvikling og opskalering af sektoren gennem øgede omkostninger til leje af arealer samt unødig forlængede transporttider af både del- som hoved komponenter.

Idé til løsning

Projektets idé er en flydende havn. Denne skal i modsætning til de nuværende havne kunne placeres tæt på parkerne under opførsel. Alle delkomponenter leveres JIT hertil og undergår umiddelbart herefter pre-assembly og load-out til installationsfartøjet. Dette vil reducerede tiden brugt pr. installeret mølle drastisk, da installationsskibet ikke skal agere transportskib for hovedkomponenter.

Den flydende havn vil i sin natur kunne flyttes rundt til der, hvor de umiddelbare behov opstår, og derfor spare samfundet for massive investeringer i lokale havneanlæg, der kun skal bruges midlertidigt indtil nærområdet er udviklet eller udbygget.

Problemejere

  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
  • MHI Vestas Offshore Wind A/S

Problemløsere 

  • Blue Water Shipping
  • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
  • MHI Vestas Offshore Wind A/S
  • Blue Power Partners
  • AAU – Aalborg Universitet

 

Fakta

Start: Marts 2020
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 150.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail