FOSS

Udfordring:
Flydende offshore transformerstationer (FOSS) er de senere år blevet et hovedemne i relation til offshore vindmølleparker. De klassiske offshore vindmølleparker er installeret på havbunden men ved over ca. 60 meters dybde bliver denne installationsmetode udfordrende og dyr. Dog findes 80% af verdens offshore vind på lokationer med mere end 60 meters dybde, hvilket gør er der er brug for en alternativ løsning såsom et flydende fundament for offshore transformerstations. Hidtil er der ikke blevet anvendt eller produceret flydende offshore transformerstationer, bortset fra en lille transformerstation, som er blevet brugt på et projekt i Japan. Der er derfor behov for, at der bliver udviklet og produceret en flydende transformerstation som kan bruges på lokationer hvor det indtil nu ikke har været muligt at producere vindenergi grundet større havdybder.

Løsning:

Der er derfor behov for, at der bliver udviklet og produceret en flydende transformerstation som kan bruges på lokationer hvor det indtil nu ikke har været muligt at producere vindenergi grundet større havdybder. Derfor vil FOSS:

  • Udvikle et konceptuelt design for en flydende transformerstation med design fokus på
    • Den flydende struktur
    • Topside og layout af komponenter
    • Det elektriske design
    • Kabel håndtering og fortøjningslinjer
  • Konstruere en nedskaleret model af en flydende transformerstation til at validere den numeriske model af det flydende system, kabler, og fortøjningslinjer baseret på eksperimentelle forsøg.

Effekt:

Flydende teknologi vil give adgang til områder, som ikke tidligere har været økonomisk attraktive at udnytte. Flydende transformerstationer vil derfor øge produktionskapaciteten, som positivt vil have en effekt på mængden af produceret grøn strøm.

Partnere:

Semco Maritime (Lead)

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Inocean

Aalborg universitetet

Energy Cluster Danmark

 

Finansieret af

Fakta

Finansiering:

EUDP

Totalbudget: 9.756.244,00 kr.

Støttebeløb: 6.082.757,00 kr.

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail