Friction Welding 2.0

Formålet med projektet er at undersøge og teste friktionssvejsning som ideel sammenføjning af kobber og aluminium ledere til store strømme og høje spændinger.

Udfordring

Kontaktovergange med ledere i store dimensioner, der bærer store strømme og højspænding, har tendens til at korrodere i kontaktfladen. Dette medfører en risiko for varmeudvikling og direkte brandfare. Udfordringen bliver kompliceret og udfordret yderligere ved skift i materiale, herunder både aluminium og kobber.

Der er mulighed for at teoretisk og praktisk analyse, test og dokumentation af friktionssvejsning af emner med kontaktovergang mellem aluminium og kobber kan være løsningen. Dette bør derfor testes i reelle miljøer og med store strømme.

Løsning

Det overordnede formål med projektet har været at udarbejde en undersøgelse af komponenter, der er friktionssvejset af Aviatec. På baggrund af erfaringer er det blevet observeret, at svejsningen øger komponenternes holdbarhed; også sammenlignet med komponenter af ét stykke. Derfor er der blevet udarbejdet en undersøgelse, som udfører en uafhængig analyse af de svejsede komponenter både på eksperimentelt og teoretisk niveau, så stigningen i styrkelse fra svejsning kan forklares.

Særligt har projektet hjulpet de industrielle partnere med at få indsigt i nogle af de processer, de har optimeret gennem erfaring de seneste år. Simuleringsresultaterne fra undersøgelsen af de friktionssvejset komponenter er også blevet brugt til at forbedre virksomhedernes marketingsindsats og præcisere over for potentielle kunder, hvorfor deres løsning er bedre end traditionelle løsninger.

Projektets hovedleverance

Aviatec friktionssvejser komponenter, hvor kobber og aluminium er sammenføjet i relevante størrelser og udformninger (til Århus letbane). Komponenterne studeres og analyseres derefter i laboratorier hos AAU og SDU – både teoretisk og eksperimentelt. Målet er at kunne forklare komponentens forøgede styrke efter friktionssvejsning.

Problemejere

  • Aarhus Letbane I/S

Problemløser

Finansieret af

Fakta

Start: Februar 2021
Slut: September 2021

Kontaktperson

Line Louise Overgaard

Line Louise Overgaard
Project Manager
Tlf: +45 3152 1741
E-mail