Frugal

Formålet med projektet er at udvikle, teste og modne en sensor, der kan måle dybgang på større skibe ved at anvende modalanalyse til at vurdere ændringer i overgangen mellem luft og vand via vandets interaktion med skroget. Løsningen er tænkt til at virke på større skibe (container, bulk carrier, tanker, RoRo). Målet er ydermere et kommercielt levedygtigt produkt, der kan sælges alene eller i sammenhæng med Frugal Propulsion.

Udfordring

For effektiv sejlads er det vigtigt at kende dybgangen, men mange sensorer måler ikke denne præcist og skibet kommer dermed til at sejle med en forkert profil.

Idé til løsning

Løsningen er at udvikle en sensor baseret på RSA teknologi der skal kunne måle dybgangen på skibet uden at være i kontakt med vandet da sensoren er placeret på indersiden af skibet.

Projektleveringer

Udvikling, test og modning af ny sensor til måling af dybgang på skibe, ved anvendelse af modalanalyse til at vurderer ændringer i overgangen mellem skibsskrog og vand.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Energi Teknologi Innovation (ETI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. ETI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Juni 2020
Slut: December 2023
Bevilling: DKK 900.000

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail