Gear Drive Platform

GearDrivePlatform – Platformskoncept for energieffektive elektriske drivlinjer til mindre køretøjer. Formålet er at udvikle og afprøve et ’plug-and-play’ platformskoncept for energieffektive og prismæssigt konkurrencedygtige elektriske drivlinjer til mindre køretøjer med specielt fokus på automone robotter og kørestole. I en modulariseret opbygning udvikles konceptet med egen skalerbar fladgearsløsning med høj virkningsgrad, egen børsteløs motorløsning, og en dedikeret motorstyring.

Udfordring

Der skal udvikles og afprøves et ’plug-and-play’ platformskoncept for energieffektive og prismæssigt konkurrencedygtige elektriske drivlinjer til mindre køretøjer med specielt fokus på automone robotter og kørestole. I en modulariseret opbygning udvikles konceptet med egen skalerbar fladgearsløsning med høj virkningsgrad, egen børsteløs motorløsning, og en dedikeret motorstyring.

Idé til løsning

Ideen og udviklingen vil være et platformskoncept for elektriske drivlinjer, der matcher småkøretøjers behov for trækkraft. Hovedfokus ligger på trækkraft i kategorien 0-200 kg., og hvis muligt inden for rammerne af projektet også i kategorierne 200-500 kg og 500-1.000 kg

Projektleveringer

State-of-the-art analyse for motorteknologi og motorstyring, detaljeret specifikation af kundebehov, udarbejde konceptdesign / systemarkitektur for tidlig prototype, udarbejde design for operationel prototype, udarbejde endeligt design for markedsklart platformskoncept.

Gennemføre proof-of-concept for egen fladgearsløsning, fremstille prototype for egen fladgearsløsning til afprøvning og fremstille egen markedsklar fladgearsløsning.

Gennemføre operationel prototypeafprøvning af egne løsninger til fladgear og børsteløs motorløsning med udvalgte testbrugere, gennemføre afsluttende testafprøvning af egne løsninger til fladgear, børsteløs motorløsning og motorstyring med udvalgte testbrugere.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2019
Slut: December 2021
Bevilling: DKK DKK 4.973.516

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail