Genanvendelse af emballageplast affald

Udfordring

Pyrolysering af i.e. emballageplast er forurenet med varierende grader af biomasse. P4O har et demonstrations- og procesanlæg i Nykøbing Sjælland til at afprøve teknologien.

Idé til løsning

Løsningen vil kunne tilbydes kommuner, forsyningsselskaber og affaldsbranchen. Udvikling af små decentrale anlæg, som kan oparbejde plastaffald til pyrolyseolie og -gas. Restgassen kan anvendes til elektricitetsfremstilling og varme.

Forsøgsresultater vil kunne bruges direkte til at designe en optimal proces for genanvendelse af plast, f.eks. hvorledes mekanisk forbehandling af plastemballerede fødevarer kan ske og om forudgående tørring af plasten inden pyrolyse er nødvendig.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Clean Tech Innovation (CTI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. CTI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Maj 2020
Slut: Januar 2023
Bevilling: DKK 1.038.462

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail