Green Train Fleet

Udfordring

I elsystemet har store grundlastkraftværker traditionelt givet inerti og er nu erstattet af intermitterende vedvarende energikilder. Samtidig erstattes roterende belastninger af kraftelektroniske enheder. Mindre pålidelige kraftværker sætter ikke kun strømbalancen i fare, men forværrer også frekvenskvaliteten i elsystemet og driver behovet for frekvenstjenester og øget inerti.

Løsning

Grønne togflåder kan give en sådan inerti, balancere elsystemet med vedvarende produktion og hjælpe med at dekarbonisere elsystemet, hvis vi formår at optimere og kontrollere dem på en måde, der ikke overtræder deres tidsplan.

Projektet vil hjælpe med at identificere markedspotentiale og forretningsmuligheder inden for efterspørgselsrespons, energilagring, fleksibilitetsforsyning samt inertirelaterede tjenester (tilknyttede tjenester). Hvis det lykkedes, kan de udviklede algoritmer implementeres i nutidens jernbanesystem og udbytteomkostningsbesparelser for togoperatører og systemoperatører. Samtidig vil algoritmerne understøtte transmission-systemoperatører i den grønne omstilling ved at give yderligere fleksibilitet, der fremmer integration af vedvarende energi.

Effekt

Denne løsning har potentiale til at reducere Energinets indkøbsomkostninger, hvilket udmønter sig i lavere elomkostninger for slutforbrugerne.

Partnere

Energi Danmark
WattsUp Power
Gridlynx AB
Danske Statsbaner (DSB)
Energinet
DTU

Fakta

Start: November 2022

Slut: December 2023

Bevilling: Kr. 400.000

Totalbudget: Kr. 800.000

Projektet er medfinansieret af uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail