Green Vessel

Projektet vil indsamle forskningsbaseret viden om tilgængelige teknologier, deres modenhed og udfordringer fra en lang række eksisterende projekter og aktører. Disse data sammenholdes med en kortlægning af sejlmønstre og behov fra en typisk operatør (ESVAGT). Projektgruppen vil herefter belyse fordele og ulemper ved de enkelte teknologier, deres modenhed og tidshorisont for tilhørende infrastruktur på land og på søen. Projektet vil desuden lave en analyse af mulighederne for optimeringer med mulige hybridløsninger relateret til de særlige sejlmønstre. Projektet samler et bredt hold af problemløsere så brancherne inden for el/batteridrift, brint og brændselsceller, ammoniak og biodiesel er fælles om at finde de bedste valg.

Udfordring

Danmark har sat et mål om 70 % reduktion af CO2 frem til 2030. Her skal servicerederierne også deltage. Der er mange ofte umodne teknologier i spil og der er behov for at klarlægge disse teknologiers fordele og ulemper til kystnære serviceoperationer for at rederierne får nemmere ved at træffe de rigtige beslutninger.

Idé til løsning

I projektet skal der indsamles relevant eksisterende viden og projektresultater om emnet, og sejldata, effektforbrug og krav til sikkerhed for relevante skibe skal kortlægges. Den opsamlede viden deles med andre klynger og organisationer

Projektleveringer

Projektets ambition er at levere en oversigt der kan beskrive fordele og risici ved de enkelte teknologier og mulige hybridløsninger frem mod betydelige CO2 reduktioner for kystnære serviceoperationer. Der skal leveres en oversigt over økonomiske konsekvenser ved de forskellige teknologier og tilhørende CO2 reduktion. Endelig skal krav og muligheder for den nødvendige infrastruktur både på land og på søen kortlægges.

Problemejere

Problemløsere

Dokumenter

The Green Vessel Report

The Green Vessel Appendix

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Maj 2020
Slut: Juni 2024
Bevilling: DKK 1.000.000

Kontaktperson

Johannes Kromann Bie

Johannes Kromann Bie
Key Account Manager
Tlf: +45 5099 9928
E-mail