GreenDC

Udfordring

Den stadig stigende efterspørgsel af strøm til at drive de mange nye datacentre repræsenterer en betydelig udfordring for den globale overgang til et grønt energisystem. Elforbruget til disse store datacentre i Danmark forventes at være ca. 3.600 GWh årligt i 2025, og der genereres herved en meget stor mængde overskudsvarme. Overskudsvarme fra datacentre bør derfor opsamles til genanvendelse. Energieffektiviteten i et datacenter kan beregnes ved at anvende en den såkaldte PUE model =total op-taget effekt/effekt optaget af IT-udstyr. Ældre datacentre har PUE på over 2 samt nye med vand og luftkøl. De mest effektive datacentre, der er placeret i kolde klimaer, som også anvender frikøling, er PUE værdien ca. 1,1-1,5. Værdien skal derfor længere ned og genudnyttelsen af energien skal op.

Idé til løsning

Det mest velkendte alternativ til luftkøling er vandkøling der reducerer strømforbruget til det totale antal servere i datacenteret med 10-30 % i forhold til luftkøling, størst i geografiske områder, hvor udetemperaturen er høj. Der findes dog et andet alternativ, hvor man undgår vandkøling inde i selve elektronikken. Heatflow ApS har udviklet en 2-fase køleteknologi (thermosiphon), specielt designet til at køle data-centrenes servere passivt med samme høje effektivitet som f.eks. vandkøling. herved kan stømforbruget sænkes og varmen genudnyttes.

I projektet vil Heatflow sammen med AAU ET og R&R Consult udvikle en ny kondensator, der skal forbedre den samlede system virkningsgrad, og dermed gøre udnyttelsen af spildvarmen, som 2-fasekølingen effektivt fjerner fra serverne i datacentrene, langt mere attraktiv for fjernvarmeforsyningen.

Problemejere

Problemløsere 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: November 2020

Slut: December 2022

Bevilling: DKK 1.225.000

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail