GreenFuels – Forundersøgelser

Udfordring:  

For at bidrage til den grønne omstilling i energiindustrien er der behov for løsninger, der kan producere bedre og mere grønt brændstof og derved begrænse brugen af fossile brændsler. Særligt i transportsektoren og herunder shippingindustrien, som udgør en stor procentdel af Danmarks samlede CO2-udledning, kræves der grønne brændstoffer.

Løsning:  

GreenFuels er en forundersøgelse i forbindelse med et potentielt nyt PtM (Power-to-Metanol) anlæg i Esbjerg. Konceptet indebærer at opsamle CO2 fra den lokale affaldsforbrænding Energnist og indkøbe Hydrogen fra en lokal leverandør, hvormed der produceres grøn metanol, som sælges til rederierne i Esbjerg havn. Projektet søger at afdække markedet for teknologier, leverandører, infrastruktur og lovgivning.

Projektets hovedleverance: 
  • Krav til udvælgelse og opførelse af et industrielt metanol anlæg.
  • Krav til udvælgelse og opførelse af et industrielt carbon-capture anlæg samt håndtering af CO2.
  • Afdækning af krav og muligheder for den understøttende infrastruktur herunder krav til rørføring mellem de enkelte anlæg.
  • VVM-redegørelsen, der skal forelægge for at kunne opføre metanol anlægget.
  • Den omkringliggende lovgivning herunder krav til HSE.
Forventet resultat: 

Ved hjælp af forundersøgelserne bliver det afdækket hvilke teknologier og leverandører samt hvilken infrastruktur og lovgivning, der bedst egner sig til at supportere den grønne omstilling til PtM. Dermed dannes der et grundlag for detailkonstruktion og opførelsen af et PtM anlæg i Region Syddanmark.

Problemejer:

A2X

Problemløsere:

Juel+Krøyer
SubC Partner
Hytor

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Marts 2023
Slut: August 2023

Totalbudget: 10,24 mio. kr.

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail