HySynergy e-Methanol

Udnytte synergier imellem elektrolyseanlæg og raffinaderier.

  • Løsning

Projektet ønskes eksekveret delvist som et fysisk projekt, hvor der opstilles en mindre demonstrationsopstilling med et formål om at producere avancerede brændstoffer. I tillæg til dette fysiske testprojekt vil to teoretiske projekter blive eksekveret. Et projekt vil undersøge kompatibiliteten mellem et elektrolyseanlæg og et metanolanlæg, her ønskes undersøgt fx mulige starttop- og shutdown-tider og potentielle behov for at lagre brint. Derudover vil synergier mellem forskellige elektrolyseteknologier bliver undersøgt, med henblik på at kortlægge fordele og ulemper ved forskellige teknologier. Det andet teoretiske projekt vil være et teknoøkonomisk studie for at kortlægge omkostninger ved at anlægge og drifte et metanol-produktionsanlæg, særlige problemstillinger så som gevinster/udfordringer ved at opbevare energien som brint vs. metanol vil også blive undersøgt.

  • Effekt

Projektet vil per august 2023 have demonstreret mulighederne og potentialet ved at anlægge et metanolanlæg med en kapacitet på 100 metriske ton per dag drevet af Everfuel og Crossbridge Energy A/S. Tekniske udfordringer for det konkrete projekt vil belyse håndtering af kvaliteten af røggassen på en måde så levetiden af katalysatorerne i anlægget og dermed driftsomkostningerne er på et acceptabelt niveau. Derudover vil kompatibiliteten mellem et e-metanolanlæg og andre anlæg så som elektrolyse anlæg og co-processeringsanlæg blive afsøgt med henblik på at finde den bedste teknologiske og omkostningsmæssige sammenhæng mellem de anvendte anlæg.

  • Problemejer

Crossbridge Energy A/S

  • Problemløsere

Everfuel A/S, Aalborg Universitet

 

Finansieret af

Fakta

  • Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

  • Samlet budget

10.532.591 kr.

 

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail