Innovativ udnyttelse af spildvarme fra gartnerier og industri til fjernvarmeforsyning

Udfordring

Fjernvarmeselskaber, gartnerier og andre industrier skal, ligesom alle andre brancher omstille deres energiforsyning til nye ikke-fossile energikilder. Her er elbaserede løsninger den eneste fremtidssikrede mulighed, idet etårig biomasse i form af halm vil blive prioriteret til bioforgasning og videreforarbejdning til flydende brændstoffer som diesel og jetfuel (P2X). Flerårig biomasse i form af træer, hvor der er sket en permanent oplagring af atmosfærisk CO2, vil blive anvendt til byggematerialer. Huse, møbler mm.

Løsning

I dette projekt vil vi udvikle et koncept, hvor en varmepumpe løser tre opgaver samtidig: Affugtning, opvarmning samt temperaturøgning af fjernvarmeforsyningen til gartnerier.

Effekt

Alene på Fyn er potentialet en årlig varmeproduktion på 473 GWh svarende til 43% af den kulbaserede varmeproduktion på Fynsværket.

Partnere

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2022
Slut: December 2022
Bevilling: DKK 240.000

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail