ISR

Projektet har til formål at udvide brugsområdet for den udviklede solcelledrevne redningsstige, der i første halvår af 2019 er rullet med mere end 300 stykker i danske havne i Trygfondens navn. Produktet er udviklet med fokus på et dansk havnemiljø, men forespørgslerne er mange især i resten af Norden. Nærværende projekt har til formål at udvikle, teste og optimere en redningsstigeløsning, der fungerer pålideligt op til som minimum 60⁰ breddegrad, som er lige over såvel Oslo som Stockholm og dermed vil inkludere lukrative markeder her.

Udfordring

Det er en stor udfordring at få en solcelledrevet redningsstige til at fungere pålideligt 365 dag om året i de meget forskellige sollysforhold stigen vil blive udsat for. Om vinteren er der ca. 10 gange mindre solindstråling på en vandret flade end om sommeren, ligesom natten er 4 gange længere. Derudover står solen maksimalt ca. 10 grader over horisonten, hvilket gør at skygger fra fx bygninger dækker store arealer, og selv lave bygninger kan gøre, at havneområder slet ikke ser direkte sollys i vintermånederne.

Den første helt store udfordring er at dimensionere lysboksen i redningsstigesystemet, så det kan køre på de fleste positioner i havnemiljøer med den særlige udfordring at der i vinterhalvåret er endnu mindre sollys højt mod nord end i Danmark. Energisystemet skal derfor ændres/optimeres i forhold til at kunne imødekomme dette forhold.

Den næste udfordring er at sikre kommunikation med redningsstigerne uanset hvor de befinder sig, og gøre det muligt at overvåge stigens tilstand. Trods perfekt teknisk funktionalitet og installation, så er verden stadig uforudsigelig. Stiger bliver påsejlet, udsat for hærværk, solcellerne utilsigtet overdækket, batterier bliver gamle etc.

Den sidste udfordring er at guide brugeren til optimal installation. Selv hvis alle dele af systemet optimeres teknisk til perfektion, så vil det ikke kunne fungere hvis det installeres under en bro eller et stort træ. I stedet for at lave en skriftlig installationsguide, der alligevel aldrig kan blive komplet, så realiseres en installationsguide APP til telefonen, der kan sikre korrekt installation af redningsstigerne baseret på simulering af solinstrålingen i det givne site stigen ønskes installeret og via kenskab til stigens energiforbrug kan placeringen kvalificeres.

Enhver mobiltelefon indeholder i forvejen såvel kamera som GPS, samt information om kompasretning. Ved at tage et horisontbillede fra det ønskede installationssted kan solressourcen der falder på solpanelet beregnes ret præcist baseret på skyggemiljøet og statistiske vejrdata for lokationen. Med den løbende monitorering af driften, vil installations APPens data indhentet før installation sammen med disse i god tid kunne indikere markante afvigelser før disse giver sig til udtryk i et dysfunktionelt produkt.

Idé til løsning

Alle dele af systemet vil blive udviklet / optimeret til de vejrforhold, der gør sig gældende på de nordligere breddegrader. Der skal udvikles driftsovervågning af redningstigerne via integrering af trådløs IoT teknologi til forebyggende vedligehold og funktonalitetskontrol. Ved hjælp af IoT monitorering af batteritilstand og opsamling af disse data trådløst for alle redningsstiger på en master server, kan alle disses helbredstilstande overvåges og havnefoged kontaktes, hvis en stige fejler af en eller anden årsag. Der udvikles derfor et Sigfox trådløst kommunikationsmodul til overvågning og kommunikation med stigen, der også virker over lange afstande.

Projektleveringer

Projektet vil derfor løse følgende 3 udfordringer:

  1. Dimensionering til brug under andre lysforhold. Alle dele af systemet vil derfor blive udviklet / optimeret til de vejrforhold, der gør sig gældende på de nordligere breddegrader
  2. Kommunikation med redningsstiger
  3. Optimal installation

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Clean Tech Innovation (CTI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. CTI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: November 2019
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 2.305.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail