Kombineret batteri og brintbrændselscelle til fremdrift til serviceskibe

Udfordring

Flertallet af de skibe, som vindindustrien anvender i forbindelse med vedligeholdelsen af havvindmøller, er drevet af dieselmotorer. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt for den størrelse af skibe at sejle på elmotorer, selvom det er virksomhedernes eget ønske at serviceskibene skal sejle på grøn energi.

Løsning

Projektet skal undersøge mulighederne for at udvikle en kombineret batteri- og brintmotor, der kan skifte mellem at sejle på el og brint fremstillet bæredygtigt. Projektet skal undersøge udfordringer ved opskalering af begge teknologier til en størrelse, der kan drive de store serviceskibe.

Effekt

Markedet for brint til skibsfart er ikke modent. Projektet bidrager til at give danske aktører bedre mulighed for at indsamle nødvendig viden. I en senere fase kan test og demonstration øge danske virksomheders konkurrenceposition på området.

Problemejere

Esvagt A/S

Problemløsere

Ballard Power Europe A/S
Siemens Energy A/S
CS Electric A/S
Marlog
Aalborg Universitet

Fakta

Start: Februar 2021

Slut: December 2021

Bevilling: Kr. 1615.000

Projektet er finansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail