Konsolidering af energiklyngen

Projektbeskrivelse

Energiteknologi er i det igangværende strategiarbejde identificeret som en erhvervsmæssig styrkeposition, og det forventes, at dette ratificeres i den kommende strategi om erhvervsfremme. I det eksisterende klyngelandskab er der imidlertid flere forskellige klyngeorganisationer inden for energiteknologi i Danmark.

Med denne ansøgning har House of Energy, Energy Innovation Cluster og CLEAN afsøgt mulighederne for at favne energiteknologi i én klynge med en stærk og erhvervsrettet governance struktur. Partnerne er åbne for organisatoriske udfaldsrum, og var derfor villige til at sætte deres egen organisation i spil. Dette skete ud fra en bred energiværdikæde-betragtning; dvs. løsninger indenfor hele værdikæden for energi (råstofindvinding, produktion, distribution, konvertering, lagring og forbrug) i et bredt spektrum af applikationer og anvendelsesformer.

Dette projekt har haft og har forsat til formål at sikre den optimale overgang til én slagkraftig, virksomhedsnær og innovativ energiklynge i Danmark.

Projektet indledte en konsolideringsproces mellem House of Energy, Energy Innovation Cluster og CLEAN, som sammen med energiindustrien, relevante brancheorganisationer, videnspartnere m.fl. fremover vil facilitere alle relevante organisationers samlede bevægelse hen imod en samlet superklynge på energiteknologiområdet.  Midlerne til dette er dels en målrettet og samtidig inkluderende konsolideringsproces hen imod én effektiv energiklynge, dels en sikring af geografisk dækning og udvikling af de klyngeaktiviteter, som konsortiet excellerer i.

D. 1 juni 2020 fusionerede House of Energy, CLEAN og Energy Innovation Cluster sig til en ny klyngeorganisation, som samler og styrker fælles innovation på tværs af hele energisektoren. Den nye klyngeorganisation hedder Energy Cluster Denmark og skal forene aktiviteterne inden for energiproduktion, energiinfrastruktur, energilagring og energieffektivitet. Den nye klynge skal håndtere et samlet energisystem: Fra vindmøller på havet til brug af energi hos forbrugerne i et integreret, koblet og energieffektivt energisystem.

Konsolideringsprocessen har og vil forsat involvere alle relevante aktører i forhold til skabelsen af én dansk superklynge på energiområdet.

Finansieret af

Fakta

Start: September 2019

Slutdato: Juni 2021

EU-midler til projektet: 3.645.210 kr.

Decentrale erhvervsfremmemidler: 3.003.553 kr.

Samlede støtteberettigede projektudgifter: 8.866.200 kr.

Støttemodtager:
Energy Cluster Denmark

Kontaktperson

Mette Straarup Jespersen

Mette Straarup Jespersen
CFO
Tlf: +45 4214 9170
E-mail