Kosteffektive termokemiske reaktorer

MASH Energy er et spin-out projekt fra DTU, der specialiserer sig i at udvikle og kommercialisere termokemiske processer til produktion af energi fra forskellige affaldsstoffer såsom restprodukter fra landbruget, spildevand, plastic mm. Disse stoffer omdannes til brændbare, bæredygtige brændstoffer i form af gas og/eller olie. Disse produkter kan så forbrændes med henblik på at producere strøm. Biproduktet er et bæredygtigt gødnings- og jordbundsforbedringsprodukt benævnt biochar.

Udfordring

Udfordringen er at nedbringe produktionsomkostningen af anlægget ved at anvende optimale materialer og teknologier. Endvidere er det at sikre at anlægget kan godkendes (maskindirektivet) det det danske og europæiske marked.

Idé til løsning

Idriftsættelsen af den termokemiske maskine; en såkaldt ”to-trins forgasser”, der er bygget i Indien af MASH baseret på viden fra årtiers forskning på DTU. idriftsættelsesopgaven er så kompleks og kritisk, at det helt rigtige at gøre er at udføre den på DTU, hvor teknologiens opfindere kan forestå processen. Ved at flytte maskinen til Danmark og udføre idriftsættelsen dér, har Mash Energy samtidig også en gylden mulighed for at gennemdokumentere alle dimensioner maskinen, samt for at identificere og implementere de ændringer der skal til for at få maskinen klar til det danske og europæiske marked.

Projektleveringer

Idriftsættelse af Mash Energy’s ”to-trins-forgasser” pyrolyseanlæg. Herunder materiale optimering og dokumentation. Yderligere skal der i projektet udvikles en virtuel platform for træning af operatører, samt drift og vedligehold af maskiner.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Teknologi Innovation, Miljø og Energi (TIME), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. TIME projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

 

Finansieret af

Fakta

Start: Februar 2019
Slut: November 2024
Bevilling: DKK 2.861.250

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail