Leading Edge Repair

Skader på Vindmøllevingeforkanter kan have markant negativt effekt både på produktion og støjniveau. Dette projekt går i første omgang ud på at identificere de forskellige typer skader og hvilke negative effekter disse har. For at validere dette bliver disse skader genskabt og testet i DTU’s nye LaCour vindtunnel. Når skaderne er valideret bliver data brugt til at gøre vingeskadeudbedringsrobotter mere intelligente, så den nøjagtig ved hvilke skader den skal fokusere på for at det giver størst værdi.

Udfordring

Ridser, huller og andre skader skaber i dag dårlig aerodynamik for en række vindmøllers drift og energiproduktion. Skaderne opstår især på grund af de regndråber, der over tid rammer møllevingens forkant, der roterer med høj hastighed.

Skader i overfladen på vingeforkanten kan også skabe støj, der kan være til stor gene for borgere, der er bor i nærheden af vindmøllen. I sidste ende kan det føre til driftstop.

Der eksisterer allerede en række velafprøvede løsninger til inspektion, vedligehold og reparation af vindmøllevinger. Problemet er, at de bliver udført som manuelt arbejde, der er forbundet med en vis sikkerhedsrisiko og høje omkostninger.

Idé til løsning

Leading Edge Repair handler om en ny automatiseret teknologi til gennemgang og reparation af skader på vindmølleforkanter. Partnerne i projektet tester blandt andet påvirkningen af vindmølleforkanter i DTU Risøs Poul la Cour Tunnel – et unikt testmiljø, der blev indviet i 2018.

Data fra testen skal bruges i beregningsmodeller, der skal hjælpe vindmølleejere med at tage bedre beslutninger om gennemgang og reparation af beskadigede vindmølleforkanter. I forlængelse af testen vil partnerne også udvikle en robot, der kan erstatte de manuelle reparationer. Alt i alt vil resultaterne fra Leading Edge Repair reducere omkostningerne ved inspektion og reparation af vindmøllevinger.

Projektleverancer 

Der skal i projektet udvikles en Intelligent Robot til udbedring og inspektion af vingeskader og der skal udarbejdes et White Paper af DTU som skal illustrere læringen omkring vingeskader og deres effekter.

Problemejere

Problemløsere

Projektfilm

Projekt tidslinje

PHASE 1: Conceptualisation
PHASE 2: Development and testing
PHASE 3: Demonstration and validation
PHASE 4: Commercialisation

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2018
Slut: Marts 2021
Bevilling: 1.947.000

Kontaktperson

Thomas Vohs-Ahlers

Thomas Vohs-Ahlers
Head of Members & Sales
Tlf: +45 5389 2050
E-mail