Low NOx Burner

Udfordring

Den primære udfordring er, at dimensionere et brændkammer, der kan give en optimal forbrænding, fordi pyrolysegas er en uhomogen brændstofkilde fyldt med tjærestoffer, der kræver god opblanding med luft for at oxidere optimalt. En anden udfordring er emissioner af kvælstofoxider (NOx) pga. at spildevandsslam indeholder meget kvælstof (N), typisk 4-6 % af tørstof.

Idé til løsning

AquaGreen’s (AG) damptørrings- og pyrolyseteknologi (DTP) retter sig imod at afhjælpe spildevandsselskabernes udfordringer med at bortskaffe slammet på en rentabel måde. Endvidere pyrolysering af restfibre fra biogasanlæg.

Projektleveringer

Et nydesignet og dimensioneret pyrolyserings- brændersystem og brændkammer.

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Clean Tech Innovation (CTI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. CTI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: November 2019
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 701.250

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail