LowCarbFuels

Udfordringen

Der er flere lovende teknologier som kan udnyttes til fremstilling af bæredygtigt brændstof til tung transport som skibe og fly. Blandt dem er HTL-teknologien, som udnytter slam og bioaffald til fremstilling af råolie, som kan raffineres til bæredygtigt brændstof til skibe og fly. For at gøre HTL-teknologien konkurrencedygtigt så bæredygtigt brændstof kan fortrænge fossile brændstoffer må alle led i værdikæden optimeres.

Løsning

Projektets mål er at kortlægge alle led i værdikæden af HTL-teknologien og på baggrund af dette frembringe en forretningsplan og strategi for udrulning af teknologien. Det sker ved indsamling af tekniske data om inputmateriale som slam, organisk husholdningsaffald og restmateriale fra landbruget og ved kortlægning af muligheder for omkostningsreduktioner i de enkelte led i værdikæden. Endvidere skal projektet teste forskellige raffineringsprocesser af HTL-bioolie så det kan anvendes som brændstof til både skibe og fly. Herudover skal projektet undersøge mulighederne for effektivisering af HTL-teknologien til fremstilling af bioolie i større skala.

Effekt

LowCarbonFuelprojektet fremmer samarbejdet mellem europæiske lande om HTL-teknologiens videreudvikling og bringer danske kompetencer i en god position til at accelerere udviklingen af HTL-teknologien. Projektets endelige kortlægning kan fungere som et værdifuldt roadmap for den fremtidig brug af HTL-teknologi og biobrændsel, der kan bringe fly og maritimsektorerne tættere på de nødvendige reduktioner.

Problemejere
Problemløsere

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2021

Slut: December 2024

Funding: DKK 42.8 mio. kr.

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail