LowTemp 2.0

Formålet med LowTemp projektet er, at partnerne fra ni østersøregioner vil gøre fjernvarme i deres regioner og kommuner mere bæredygtig ved at implementere lavtemperatursfjernvarme i deres energiforsyningssystemer.

Udfordringen

Energiforsyningen for varme og køling i Europa og Østersøregionen svarer til mere end en tredjedel af det endelige energiforbrug. For at nå EU’s mål for en reduktion af CO2-emmissioner er der behov for en modernisering af eksisterende fjernvarmesystemer og -netværk, særligt i Østersøregionen.

Idé til løsningen

LowTemp projektet vil skabe opmærksomhed og dele viden blandt de ansvarlige, både offentlige og private institutioner, omkring nødvendigheden i at implementere bæredygtige energiforsyningssystemer, som muliggør anvendelse af vedvarende eller uudnyttet overskudsvarme og varmefordeling ved lav temperatur. For at skabe den nødvendige viden, vil projektet udarbejde vidensplatforme, som bl.a. består af træningsmateriale, forretningsmodeller, finanseringstrukturer samt pilotstrategier. LowTemp projektet bidrager derfor til at nå målene for EU2020 ved at fremme energieffektivitet og brugen af vedvarende energikilder. Læs mere om projektet her: www.lowtemp.eu

Projektleverancer

  • Udvikling af vidensplatforme i fjernvarme i Østersøregionen.
  • Vurdering og analyse af forretningsmodeller og finanseringstrukturer for lavtemperatursfjernvarme.
  • Udarbejdelse af træningsmateriale i 9 sprog, herunder afholdelse af seminarer samt træningsprogrammer.
  • Udarbejdelse af pilotstrategier for udvalgte kommuner.
  • Udarbejdelse af pilottestningsforanstaltninger af lavtemperatursfjernvarme teknologier og målinger.

Problemløsere

 

Projektvideo

I denne video giver projektleder Anne B. Holm en præsentation af det omfattende materiale omkring lavtemperatur fjernvarme, som er udviklet i projektet Low temp 2.0 og hvordan I kan bruge det.

 

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2021

Slut: Marts 2022

Finansiering: DKK 5.195.000,00

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail