Metanol til Læsø Færgen

Udfordring

Læsøoverfarten foregår i dag med to ældre færger, der drives af fossile brændstoffer. Færgerne sejler 4-8 daglige ture mellem Frederikshavn og Vesterø Havn på Læsø. En af færgerne står overfor en retro-fitting i forhold til grønnere fremdrift.

Der er meget sparsom erfaring med afprøvede og omkostningseffektive retro-fit af færgeruter, der ikke direkte kan elektrificeres.

Løsning

Projektet udvikler en proof-of-concept-løsning på retro-fitting af en af Læsøfærgerne baseret på en hybrid mellem metanolmotorer og metanolbrændselsceller, der kan drives af e-metanol produceret af Power-to-X fra vind og biogent CO2. Løsningen kan implementeres inden for 2-4 år.

Effekt

CO2-neutralt drift af Læsø Færgen samtidig med at NOx og SOx udledninger elimineres.

Problemejer
  • Rederiet Læsøfærgen
Problemløsere
  • OSK-ShipTech
  • Noenco
  • Advent Technologies
  • Nordhavn
  • Hydrogen Valley
  • DBI
  • AAU Energy
Presseklip om projektet:

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
Januar-december 2022

 

Samlet budget
2,2 mio. kroner