Modular PTX Design

Udfordring

PtX-industrien er stødt voksende, og der har vist sig en stor interesse for udviklingen af modulære PtX-løsninger. Interviews med virksomheder, der repræsenterer hele værdikæden, har vist, at virksomhederne ikke er klar til de materialeudfordringer, der kan opstå ved modulopbyggede PtX installationer til at holde det følsomme udstyr i drift i mange år uden hyppig service.  Det betyder, at der er et stort behov for at udvikle korrosionsbestandige moduler til fremtidens PtX energiproduktion, i offshore eller kystnære miljøer.

I projektet vil partnerne udvikle et design til modulær PtX-installationer, der kan holde i 25 år i et hårdt miljø.

Løsning

I hovedparten af projektet, bliver der udviklet et design for modulære PtX enheder. Dernæst vil man i aktivitet 2 fokusere på skallen (standard eller specialbygget container) der indkapsler det følsomme udstyr og de elementer, der kan være svære at beskytte mod korrosion. I projektets tredje aktivitet fokuserer på den påkrævede klimakontrol (ventilation, temperaturer, saltholdighed osv.) for at vedligeholde en et sikkert operatørmiljø for udstyret inde i skallen. Aktivitet 4 vil undersøge designkrav for forskellige integrationer af modulet, mens man i aktivitet 5 arbejder med beskyttelse mod korrosion. I aktivitet 6 har partnerne samlet input fra aktivitet 2-5 og udarbejdet en endelig designspecifikation. Slutteligt afvikles en workshop, hvor resultaterne fra projektet præsenteres og formidles til deling blandt partnere og interessenter.

Effekt

Resultaterne fra projektet vil blive anvendt af projektets deltagende virksomheder, som kan bruge data og findings til deres videre udvikling af modulære PtX løsninger. Resultaterne vil få en stor indvirkning på kommende forretningsmuligheder.

Partnere

CS Electric A/S
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 
Green Hydrogen Systems A/S
Mouritsen A/S
DC Supply A/S
Juel + Krøyer A/
Interest group
FORCE Technology

Fakta

Start: 1. november 2022

Slut: 21. august 2023

Bevilling: Kr. 337.200

Totalbudget: Kr. 674.400

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail