Molten Salt Storage 3

Udfordring:  

Mængden af vedvarende energi i energisystemet stiger markant i de kommende år som led i den grønne omstilling. Da den vedvarende energi fra fx vindmøller ikke er konstant, skal den lagres, så der også er energi til rådighed, når vinden aftager – og gerne i en skala, der kan matche det danske, det europæiske og på sigt det globale behov for grøn energi.  

Løsning:  

Molten Salt Storage (MOSS) er en ny løsning til et Giga-størrelse energilager baseret på flydende hydroxidsalte. Løsningen er ekstremt effektiv, og kan blive det første, termiske gigastørrelse-energilager, der bliver kommercielt udbredt.   

 Lagerkonceptet kan have flere anvendelser, men vil i første omgang blive målrettet markedet for el og varme, hvor man forventer at kunne bygge det første kommercielle anlæg i 2024-2025.  

Projektets hovedleverance: 
  • Afslutte udviklingen og designet af alle undersystemer og systemet som helhed så de fungerer sammen med kemi-kontrolsystemet til hydroxidsalte, som partneren Seaborg har udviklet  
  • Teste og validere alle delsystemer og deres skalerbarhed i kommerciel sammenhæng  
  • Demonstrere verdens første kommercielle energilager baseret på billige hydroxidsalte  
  • Præsentere et casestudie for implementering hos an af partnerne – som kan udgøre en guide for andre forsynere af fjernvarme og kraftvarme   
Forventet resultat: 

I kompakte tanke med smeltede hydroxidsalte kan MOSS lagre 1 GWh (eller mere) med et lavt varmetab, så man kan spænde over 1-2 uger og stadig handle på de daglige ubalancer fra den vedvarende energiproduktion og efterspørgsel.  

For hvert 1 GWh lageranlæg i drift leveres årlige C02-reduktioner på 32.000 tons. Med flere anlæg i drift vil dette udgøre et stort bidrag til de danske klimamål i 2030.  

Problemejere:  

DIN Forsyning 

Problemløsere:

Alfa Laval Aalborg 
KIRT x THOMSEN 
SAN Electro Heat ApS 
SULZER 
Seaborg
Aalborg Universitet 
HYME Energy

Se tidligere delprojekter her:

Molten Salt Storage 2

Presseklip om Molten Salt Storage 3:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Marts 2022
Slut: April 2024

Totalbudget: 24,66 mio. kr.
EUDP-støttemidler: 13,24 mio. kr.

Kontaktperson

Gitte Wad

Gitte Wad
Project Manager
Tlf: +45 3152 7516
E-mail