Molten Salt Storage 2

Udfordring

Mængden af vedvarende energi i energisystemet stiger markant i de kommende år som led i den grønne omstilling. Da den vedvarende energi fra fx vindmøller ikke er konstant, skal den lagres, så der også er energi til rådighed, når vinden aftager – og gerne i en skala, der kan matche det danske, det europæiske og på sigt det globale behov for grøn energi. Projektets hovedudfordring er at frembringe tekniske løsninger på materialer og koncepter til at modstå de meget aggressive floursalte i temperaturområdet 600-880C. Samtidig skal der udvikles business cases på de forskellige løsninger og størrelser for at udpege bedste konstellation.

Idé til løsning

En metode til energilagring med et stort potentiale er såkaldt Molten Salt Storage, hvor grøn energi kan lagres i saltanlæg.

I Energy Cluster Denmarks innovationsprojekt Molten Salt Storage samarbejder en række partnere om at validere et koncept for et energilagringssystem baseret på smeltede floursalte i temperaturområdet 600-800C.

Partnerne samarbejder om lave system-design og kvalificere forretningsmodellen for et anlæg, der kan lagre overskudsstrøm fra blandt andet vindmøller. Når behovet for energi opstår – fx ved vindstille vejr – kan den lagrede energi fra saltanlægget sendes ud i energi- eller fjernvarmenettet igen via damp, der driver en turbine til el- og fjernvarmeproduktion.

Effekt 

I forlængelse af projektperioden forventer partnerne, at anlægget skal demonstreres i større skala og at det endelige design kan blive det første koncept for udbredt kommerciel brug af smeltet floursalt til energilagring. Hovedleverancen er udviklingen af et færdigt “kemi kontrol” system design klar til “full-scale” demonstration. Forventet TRL niveau 4. Det mest innovative arbejde bliver udviklingen af Redox kemi kontrol kombineret med coatede stållegeringer til højtemperatur flour salte. Det endelige design forventes at blive det første koncept for udbredt kommerciel brug af  smeltede flour salte til energilagringssystemer.

Problemejer

Din Forsyning A/S

Problemløsere

Seaborg Technologies A/S

DTU – Danmarks Tekniske Universitet 

Viegand Maagøe

Blue Consulting 

KIRT X THOMSEN 

Projektfilm

Presseklip om Molten Salt Storage 

EnergiWatch: Atomspecialister satser på salt som energilager

Dansk Fjernvarme: Dagens overblik: Seaborg Technologies og Din Forsyning kører saltlagring i stilling

Leder i dag: Seaborg Technologies og Din Forsyning kører saltlagring i stilling

News.dk: Seaborg Technologies og Din Forsyning kører saltlagring i stilling

Energy-Supply: Seaborg Technologies og Din Forsyning kører saltlagring i stilling

Erhvervplus.dk: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

DTU Mekanik: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

DTU Fysik: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Randers Amtsavis: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Folkebladet Lemvig: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Fyns Amts Avis: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Viborg Stifts Folkeblad: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Horsens Folkeblad: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Vejle Amts Folkeblad: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Dagbladet Ringkøbing Skjern: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Fredericia Dagblad: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Fyens Stiftstidende: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Århus Stiftstidende: Salt gør den grønne energi langtidsholdbar

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: December 2019
Slut: Marts 2021
Bevilling: 2.850.000

Kontaktperson

Thomas Vohs-Ahlers

Thomas Vohs-Ahlers
Head of Members & Sales
Tlf: +45 5389 2050
E-mail