Nettilsluttede Hybridbatterier

Udfordring

I elsektoren har Danmark nu nået et dækningsniveau for grøn strøm (især vindkraft), som gør det nødvendigt at anvende stationær (elektrisk) energilagring – i synergi med Demand Side Management (DSM) og sektorkobling – for at undgå både overkapacitet og nedregulering af vindkraftanlæg og solcelleanlæg.

Der findes allerede en række forskellige teknologier til lagring af elektrisk energi, hvoraf batterisystemer og pumpekraftværker er de mest kendte. På nuværende tidspunkt har ingen teknologi dog været i stand til at etablere sig på markedet for stationær lagring. Mens batterisystemer i øjeblikket primært anvendes til mobile applikationer (f.eks. elektromobilitet) og kortvarige nettjenester (< 15 minutter), er deres investerings- og driftsomkostninger til længerevarende energilagring (> 1 dag) stadig for høje.

Løsning

Tilgangen til problemet i projektet, er hybridisering (systemintegration) af mindst 2 forskellige (elektriske) energilagringssystemer, som hybridiseret har en værdi som overstiger summen af dem hver for sig. I det enkleste tilfælde kan det være en kombination af batterisystemer fra to forskellige producenter på grund af begrænsede produktionskapaciteter. Det er dog mere den tekniske hybridisering for at forbedre og optimere systemparametrene, projektet har fokus på.

Effekt

Helt konkret kan et litium-batterisystem med høj effekt (kW) men lav kapacitet (kWh) (som f.eks. kræves til nettjenester) hybridiseres med et redox flow-batterisystem med høj kapacitet (kWH) og lav effekt (kW) for at udnytte anvendelses- og omkostningsfordele ved de forskellige teknologier uden at blive begrænset af deres respektive ulemper.

Partnere

VisBlue
Vestas
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og kemiteknologi
Aarhus Universitet, Institut for Mekanik og Produktion

Fakta

Start: Juni 2022

Slut: Oktober 2022

Bevilling: Kr. 258.000

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail