New connections

Udfordring

At ledningsføring til bl.a. olie og gas er en omkostningsfuld proces, er almindeligt kendt. Kontinueret samling og svejsning ved nedlægning gør ikke kun montageprocessen dyr og men også reparationen af rørskader besværlig. At skader på rør i særdeleshed vedrørende kritisk infrastruktur synes at være tiltagende, kan kun tilskynde at der findes en hurtigere måde at udbedre disse. InnoConnect er en patenteret modulær løsning, som muliggør en samling af rør mv. uden brug af svejsning. Derved kan nye rør lægges hurtigere, billigere og mere miljøbesparende, og beskadigede rør udskiftes med et nyt modul efter samme procedure som installation af det oprindelige modul. Rør kan således skilles ad og bruges igen.

Løsning

InnoConnect er fra starten tænkt som en enkel og miljøvenlig måde at samle primært rør på. De første simple med prototyper i 3D-printede plastikmaterialer, testet på væsker, har vist den ønskede tæthed – men afgørende er, om dette også gælder ved gasser og med virkelighedsnære materialer som stål. Det er derfor projektets formål at få testet, hvordan rør samlet med InnoConnect tilsikres at være tætte ved transport af gas under forskellige trykforhold. Sidstnævnte er essentielt, idet trykforholdene er forskellige afhængig af i hvilket miljø, rørene benyttes. Som det fremgår af aktivitetsplanen, ser vi projektet afviklet i fire faser:

  • 3D-visualisering og CAD-tegning, så der kan – formentlig vha. 3D-print – produceres et passende sæt rør med InnoConnect-samling til brug for aftestning
  • Udformning og produktion af testrørene
  • Sideløbende og i forlængelse af produktionen arbejdes med at tilsikre tilstrækkelige tætningsmåder, så selv transport af gasser ikke udviser nogen form for utætheder
  • Endelig selve aftestning af tætheden under forskellige trykforhold, som gerne skulle tilsikre et egentligt proof of concept. Såfremt det kan indeholdes i projektet, udarbejdes en teknoøkonomisk vurdering af den løsning, som ud fra et produktionsmæssigt perspektiv samlet vurderes bedst.
Effekt

Målet med projektet er primært at fastslå, at/om rør samlet med InnoConnect med tilfredsstillende resultat vil kunne anvendes til transport af det, som er allermest krævende i relation til tæthedskrav: Gas. Der er næppe tvivl om, at der heri lægger et gigantisk potentiale – ikke kun i relation til nylægning og reparation af rør, men ligeledes optagning og genbrug heraf. Hvis testresultaterne udviser det ønskede, må vi antage, at rørproducenterne kunne stå i kø for at implementere løsningen.

Det lidt begrænsede scope nødvendiggør imidlertid formentlig, at der efterfølgende bør udføres tests med varierende størrelser og materialer fsva. selve rørene, ligesom dette efterfølgende bør aftestes under vandet i virkeligsnære omgivelser. Overordnet åbner projektet derfor for nye muligheder for forskning og afprøvning af denne nye koblingsmetode.

Partnere

Innomondo

Reiter Film

Force Technology

 

Finansieret af

EU-logo, dansk

Fakta

Start: 1. december 2023

Slut: 30. juni 2024

Samlet budget: 255.940 kr.

 

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail