Nordhavn Energidata i realtid

Udfordring
Målerdata fra forbrugsmålere og energiselskabernes målere i egen infrastruktur er typisk vanskelige at få bragt i anvendelse udenfor de afregnings- eller driftsformål, de oprindeligt bliver indhentet til.

Som byudviklingsselskab ser By&Havn gerne, at flere aktører har adgang til disse data på en nem og smidig måde for at accelerere innovation og nye digitale energiløsninger i de bydele, som virksomheden udvikler.

Løsning
Projektet etablerer nye og innovative adgange til energidata fra infrastruktur, energiproducerende og -forbrugende udstyr og boliger.

Projektet gør fem nye datastrømme tilgængelige på energydata.dk og implementerer en skalerbar metode til håndtering af datastrømme, der tilgodeser sensitivitet omkring drift og tilgængelig datakvalitet og er tilgængelig for 3. partsdatabrugere.

Effekt

  • CO2-udledningen pr forbrugt kWh vil blive reduceret med 5-10 % i boligerne.
  • Med detaljeret indsigt i energistrømme forventes det, at ejerforeningerne vil udvide solcellekapaciteten på bygningerne.
  • Teoretisk genaktivering af batteriet i Nordhavn, som kan bidrage til, at der bliver 430 kWh kapacitet tilgængeligt for drift (frekvensydelser) og udvikling af DSO-fleksibilitetsydelser.

Problemejer
By&Havn

Problemløsere

  • Enyday
  • Inilab
  • DTU Elektro

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode: Januar til december 2022

Samlet budget: 1,25 mio. kroner

 

Kontaktperson

Gitte Wad

Gitte Wad
Project Manager
Tlf: +45 3152 7516
E-mail