Nordic Market Based Balancing System

Udfordring
Med øgede mængder vedvarende energi (VE) i det nordeuropæiske el-system er der behov for (og muligheder i), at markedsaktørerne deltager mere aktivt i balancemarkedet for at få en økonomisk optimal integration af den grønne energi.

Markedsaktører, der skal sælge strømmen fra VE, har aktuelt behov for bedre markedstransparens, og dette behov vil kun stige i forbindelse med integration af VE og Power-to-X-teknologi. Power-to-X kan fungere som buffer i elsystemet, men det vil kræve et bedre overblik over balancering i elsystemet, så det er muligt at agere optimalt og økonomisk rationelt.

Løsning
Projektet udvikler forecast-modeller over ubalancer og ubalancepriser i det nordiske el-system og el-handelsstrategier – både i forhold til at afsætte vindenergi og til produktion af hydrogen.

Effekt

  • Bedre overblik over ubalancepriser i elsystemet vil kunne realisere optil 25 % omkostningsreduktion på produktionsomkostningerne ved Power-to-X og andre fleksible el-forbrugende enheder.
  • Optimeret og omkostningseffektiv Power-to-X-drift vil stimulere til øget markedsoptag af brint og grønne brændsler, større og hurtige udbygning af Power-to-X og vedvarende energi i elsystemet.

Problemejer

  • Ørsted

Problemløsere

  • ENFOR
  • Qampo
  • DTU Compute

Finansieret af

Fakta

Projektperiode: Januar til december 2022

Samlet budget: 2,1 mio. kroner

 

Kontaktperson

Kirstine Dahlgaard de Linde

Kirstine Dahlgaard de Linde
Project Manager
Tlf: +45 3151 8750
E-mail