OiW – Oil in Water

Udfordring

Under produktion af olie og gas produceres også store mængder vand. En af de største miljøproblemer i offshore olie- og gasproduktion er sikker bortskaffelse af dette producerede vand. I de fleste felter behandles vandet og udledes derefter til havet. Det anslås, at der årligt udledes mere end 300 Mm3 i Nordsøen. Udledt vand skal overholde strenge miljøregler. De nuværende målemetoder tager ikke højde for kompleksiteten af vandsammensætningen og medfører dermed stor unøjagtighed på den absolutte måling.

Idé til løsning

I OiW projektet udvikles en innovativ teknologi til måling af olie-i-vand (både dråber og opløst) ved hjælp af avanceret 3D-fluorescensspektroskopi (en metode, hvor man bruger lys til at opfange data) kombineret med avanceret databehandling.

Derefter integreres måleteknologien i en kontrolløsning til anvendelse i en hydrocyklon-baseret proces til at trække overskudsolien ud af det producerede vand.

Målet er en avanceret online sensor kombineret med en reguleringsalgoritme til optimering af vandbehandlingsteknologier. Vi bruger vandets fluorescenstopografi og anvender en kombination af optiske metoder og avanceret dataanalyse for at reducere vandets miljøpåvirkning.

Effekt

Potentielt kan projektet medvirke til en 10-20 gange forbedring af nøjagtigheden af målingen af den vandkvalitet, der produceres i forbindelse med olie- og gasproduktion.

Problemejere

Problemløsere

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2021
Slut: December 2024
Totalbudget: DKK 6.171.809,00

Kontaktperson

Line Louise Overgaard

Line Louise Overgaard
Project Manager
Tlf: +45 3152 1741
E-mail