Omkostningseffektiv anvendelse af halm til biogas

Udfordring

Der findes i Danmark 2-3 mio. ton halm på årsbasis, der ikke anvendes, men snittes og efterlades på markerne. Det er en oplagt og stor ressource, som biogasanlæggene kan anvende i stedet for energiafgrøder som roer, græs og majs, der skal udfases over få år. Men det er ikke uden udfordringer. For det første koster halm 700 kr. pr. ton. For det andet er den vanskelig at håndtere og indføde i anlægget, da den kan bidrage til flydelagsdannelse i biogasanlægget. Sidst, men ikke mindst, er gasudbyttet i halm kun 2/3 af udbyttet pr. kg tørstof som kendes fra energiafgrøderne.

Løsning

Projektet har til formål at identificere den mest omkostningseffektive metode til neddeling og forbehandling af halm, der er nem at få ind i biogasanlægget, og som giver et øget udbytte af biogasproduktion i forhold til ubehandlet halm. Projektet skal ses som en forsøgsbaseret feasibility, der leder frem mod et fuldskala demonstrationsprojekt.

Effekt

Projektet vil finde frem til den mest optimale løsning til, hvordan halm i en samlet betragtning bedst tilføres biogasanlægget med størst klima og økonomisk effekt. Løsningen vil kunne anvendes af alle de 200 biogasanlæg, som vi pt. har i Danmark.

Partnere

Teknologisk Institut
Ølgod Biogas
Landia

Fakta

Start: 1. juni 2023

Slut: 30. juni 2024

Bevilling: Kr. 800.000

Totalbudget: Kr. 2.390.000

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail