Partnerskabet for bølgekraft

Udfordring

Målet med projektet er at videreudvikle et dansk partnerskab for bølgekraft; et samlende og koordinerende forum for samtlige aktører og interessenter, såvel som et rådgivende organ bestående af potentielle leverandører, der har erfaring fra relevante brancher. Det tidligere Advisory board er nu det samme som Partnerskabet for Bølgekraft. Strategien er at skabe et samlet talerør for Dansk bølgekraft, et koordinerende organ og et fælles samlingspunkt.

Idé til udfordring

Projektets perspektiv er at identificere og skabe et forum, der samler iværksættere, udviklere og leverandører, der er aktivt involveret i danske bølgeenergiprojekter. Dette skal bl.a. sikre at den læring der sker i de øvrige projekter deles i den grad det er muligt så effekten af et støttet projekt kommer samfundet til gode også i andre projekter, fx ved at dele erfaringer om forankring.

Målet er at initiere innovationsprojekter og videnbrobygning aktiviteter, der vil resultere i EUPD ansøgninger om nye produktudviklinger og workshops indenfor bølgeenergi. Derudover skal videnbro projektet skal medvirke til styrkelse af DanWEC, det Danske testcenter for bølgekraft.

Problemløsere

 • RESEN WAVES APS
 • Wave Dragon
 • DanWec
 • Rambøll Danmark A/S
 • Aalborg Universitet
 • jolTech ApS
 • Crestwing ApS
 • LEANCON Wave Energy
 • Floating Power Plant
 • WEPTOS A/S
 • Thy-Mors Energi
 • Bølgekraftforeningen
 • Wavepiston A/S
 • Energistyrelsen
 • Energinet.dk
 • DHI
 • Thisted Kommune
 • OctoMar APS
 • Exowave ApS
 • Faatek ApS WPP
 • WavePlane A/S

Finansieret af

Fakta

Start: November 2019
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 576.000

Kontaktperson

Helene Urth

Helene Urth
Project Director International
Tlf: +45 5389 3581
E-mail