PIPSA

Udfordring

Kerneelementet er et funktionelt nanostruktureret lag, der absorberer det visuelle lys og omdanner det til varme. Integration af det absorberende lag i en rørdannende polymerfolielaminat tillader en varmeoverførsel til cirkulerende vand. Den producerede varme kan enten anvendes direkte som lavtemperatur fjernvarme (60 – 80C) eller lagres i varme reservoir til senere brug eller benyttes som fødevand til varmepumper eller direkte som procesvand.

Idé til løsning

Udvikling af nanooverfladebelægning (plasmoniske strukturer) af solfangers gennemstrømnings-plastposer til mere effektiv og prisbillig solopvarmning af vand til fjernvarme ved 60 – 80C. Plasmoniske strukturer (nano strukturer) støbt ind i overfladen optimere lysindfaldet i plasticpose-slanger, så opvarmningen af vand til fjernvarme optimeres.

Projektleveringer

Produktion af lavtemperatur fjernvarme (60-80 C) og varmelagring i jordreservoir.

Problemejer

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Teknologi Innovation, Miljø og Energi (TIME), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. TIME projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: December 2019
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 3.125.780

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail