Power2NextTest – Dansk Testcenter for CCUS

Udfordring:
En forudsætning for at specielt små og mellemstore virksomheder som underleverandører kan udvikle udstyr og komponenter til CCUS, og hermed skabe nye job og eksport er adgang til de rette testfaciliteter både i udviklings- og godkendelsesfasen. Projektet adresserer specifikt denne barrierer forud for et marked kan udvikles. 

Løsning:

Formålet med projektet er at etablere en testfacilitet, der kan validere komponenter med flydende CO2, opløste urenheder, højt tryk (HP) og høj temperatur (HT). Kvalifikation af materiale til CCUS-applikationer, samt opbyggede faciliteter til at måle sundhedsskadelige gaser og urenheder, er et nødvendigt bidrag til udvikling af materialeløsninger og sikring af Danmarks fortsat førerposition i CCUS og den grønne omstilling.

Effekt:

Regeringen har alene i 2022 afsat 16 mia. DKK til at udvikler markedet for CO2 fangst. CCUS-sektoren forventes på verdensplan at vokse fra 1,6 mia. dollars i år til 3,5 mia. dollars i 2025.

For FORCE Technology estimeres omsætningen inden for CCUS i 2024 at blive i alt 10 mio. DKK (kommercielt og FoU), bl.a. understøttet af dette projekts testkapacitet.

Partnere:

FORCE Technology

Finansieret af

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail