Power2NextTest – R&D Platform til CCUS-teknologier

Udfordring:
Det er nødvendigt at videreudvikle, skalere og optimere CCUS-teknologier, der passer ind i fremtidens fleksible energisystem. Et afgørende skridt er at afprøve CCUS-teknologier på realistiske CO2 kilder under industrinære forhold.

Løsning:

Projekt opbygger et pilotanlæg (50–100 kW) til test af innovative CCUS-teknologier med fokus på videreudvikling og pilotskalatest. Projektet er sammenkoblet med projektet ”Udvikling af fleksible CCUS-teknologier”, hvilket bliver anlæggets første test case.

Pilotanlægget bliver desuden integreret med det virtuelle, ”hardware in the loop” laboratorie EnergyFlexLab, hvilket afspejler de komplekse sammenspil mellem produktion, lagring og forbrug af energi.

Teknologisk Institut opbygger et pilotanlæg med følgende hovedelementer –

  • CO2 kilde – biomasseforbrænding (træ, halm, biomasserester) 50-100 kW
  • CO2 capture-anlæg – (100-200 m3/h røggas med 8–12% CO2)
  • CO2 rensning og komprimering
  • Platform til at tilslutte utilisation-teknologier

Effekt:

CCUS-testplatform hos Teknologisk Institut vil primært indgå i nationale og europæiske forsknings- og udviklingsprojekter i de 3-5 første år. Når teknologierne er blevet mere modne, vil anlægget også kunne danne grundlag for kommercielle ydelser i forbindelse med test og optimering af CCUS-teknologier

Partner

Teknologisk Institut

Finansieret af

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail