Prioritering af grønne energiløsninger

Udfordring

Selvom mange virksomheder bidrager aktivt til at mindske klimabelastningerne, så er det langt fra alle.
Studier viser, at holdningen til klimaspørgsmålet hos virksomhedernes beslutningstagere spiller en væsentlig rolle ift. hvor engagerede virksomhederne er i at agere bæredygtigt (studie viser dog ikke, hvordan og i hvilket omfang beslutningstagernes personlige overbevisning har indflydelse på virksomhedens energirelaterede investerings-og optimeringsmønstre).

Undersøgelser viser, at op til 1/3 af befolkningen er klimatvivlere, og bredt ses en tøven hos såvel virksomheder som forbrugere for at træffe det grønne valg. Så påvirker den personlige overbevisning beslutningstagerne ift. deres ageren som beslutningstager i virksomhederne, og hvad skal der i så fald til for at få beslutningstagere til at prioritere grønne løsninger højere, som f.eks. energibesparelser, udnytte fleksibilitetspotentialet og investere i grønne energiteknologier? Det vil dette projekt undersøge.

Idé til løsning

SEAS-NVE, GREEN INNOVATION GROUP og HOFOR vil sammen med Alexandra Instituttet undersøge, hvordan beslutningstagere engageres til at træffe det grønne valg på vegne af virksomheden eller boligejendommen. Denne viden skal bruges til at undersøge og designe guidelines for, hvordan man bedst kommunikerer med klimatvivlende og klimatøvende beslutningstagere og får dem til at investere i grønne energiløsninger.

Projektet er initieret og motiveret af partnerne SEAS-NVE, GREEN INNOVATION GROUP og HOFOR. Alle tre virksomheder leverer løsninger, som gør det billigere og nemmere for virksomheder og boligejendomme at mindske energiforbruget og øge fleksibilitetspotentialet.

Trods den megen omtale af klimaspørgsmålet i danske og internationale medier, oplever de fortsat, at en anseelig gruppe potentielle kunder er svære at nå. Baseret på den feedback, de indtil nu har fået fra disse potentielle kunder, har de en antagelse om, at beslutningstagerne enten er klimatvivlere eller af anden årsag ikke prioriterer grønne tiltag.

Herved går SEAS-NVE, GREEN INNOVATION GROUP og HOFOR glip af vækstpotentialer og energieffektiviseringer, fordi der er en gruppe af deres potentielle kunder/samarbejdspartnere, som de ikke kan få til at prioritere grønne energitiltag.

Antagelsen kunne være, at det er fordi, de nye løsninger er dyrere eller mere besværlige, men SEAS-NVE, GREEN INNOVATION GROUP og HOFOR erfarer, at dette langt fra altid er tilfældet, så der må være noget mere, der ligger til grund for deres tilbageholdenhed. SEAS-NVE, GREEN INNOVATION GROUPog HOFOR ønsker derfor at samarbejde med Alexandra Instituttet om at udføre en analyse af de mekanismer, der ligger til grund for disse virksomheders og boligejendommes beslutningsadfærd. Partnerne ønsker det fulde billede og den komplekse forståelse af, hvad der gør, at virksomhederne vælger/fravælger at investere i grønne energiinvesteringer og –tiltag.

Partnere

 

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2019
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 478.000

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail