PtX Cluster Zealand

Udfordring 

Overalt i verden er udviklingen af Power-to-X (PtX) som et bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer i fuld gang. Teknologien er endnu uafprøvet i stor skala og dermed ikke vist sig økonomisk bæredygtig på det niveau. 

PtX Zealand består af fem SMV’er, der er blandt de mest avancerede virksomheder inden for området. De skal i et innovativt samarbejde gøre Power-to-X-teknologien økonomisk og klimamæssigt bæredygtig. Det kræver, at strømmen findes et sted, og at den kan anvendes i de nye anlæg.

Løsning 

Projektet indeholder følgende elementer: 

  • DynElectro bygger en højeffektiv elektrolyse-prototype på op til 100 kW 
  • Nordphos designer og bygger et rensningsanlæg der kan levere teknisk rent vand i den rigtige kvalitet til elektrolysen og for-/efterbehandler vand i processen, så alt spildevand fra processen kan genanvendes 
  • Algiecel designer den første fuldskala produktionslinje, der kombinerer lys og CO2  til produktion af biomasse til fx fødevarer/kosttilskud eller bæredygtigt brændsel 
  • Unibio etablerer en pilotproduktion af proteiner baseret på udnyttelse af rest-ilten fra elektrolysen
  • G2B Bioslutionsleverer skitsen til Danmarks første bæredygtige ethanolproduktion (fabrik) ud fra affaldsbrød
  • Feasability studie af koblingen af PtX-teknologier til virksomheder og eksisterende Kalundborg symbiose 
  • Feasability studie af fremtidig CO2 infrastruktur i Nord-Vestsjælland 
  • Forretningsudvikling af de 5 deltagende sjællandske SMV’er 

Effekt af projekt 

Projektet har et mål om at udvikle:

·     3 konkrete demonstrations- og skaleringsprojekter 

·     2 forsknings- og udviklingsprojekter 

·     2 feasibility studier 

·     5 forretningsudviklingsforløb for 5 SMV’er 

·     5 virksomheder har udviklet løsninger inden for PtX-området 

Partnere

AlgieCel

DynElectro

Evida

G2B BioSolutions ApS

Gas Storage Denmark A/S

Kalundborg Forsyning

Nordphos ApS

Unibio A/S

Ørsted

Erhvervshus Sjælland

Knowledge Hub Zealand


Presseklip om PtX Cluster Zealand

Finansieret af

Fakta

Projektperiode: 

Start: Juni 2022

Slut: December 2023  

Budget 

33.000.000 DKK 

 Finansiering 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

Kontaktperson

Line Louise Overgaard

Line Louise Overgaard
Project Manager
Tlf: +45 3152 1741
E-mail