PtX Grid Feed Control Software (GFCS)

  • Udfordring

Dynamisk drift af PtX-procesanlæg med henblik på økonomisk optimering, herunder integrerer styringsstrategien til en samlet softwareløsning (GFCS).

  • Løsning

Projektets formål er at udvikle et testmiljø til styringssoftware for PtX‐ procesanlæg. I projektets første fase opstilles en case med udgangspunkt i Sydjylland, hvor det nuværende digitaliseringsniveau for energiproducenter og aftagere kortlægges i forhold til introduktion af et PtX‐procesanlæg. Krav til sensorer og integration til databasesystem kortlægges. I anden fase af projektet udvikles og testes styringsstrategien for et PtX‐anlæg virtuelt. Styringsstrategien udvikles på baggrund af en matematisk model, der beskriver dominerende dynamiske forhold for PtX‐procesanlægget.

  • Effekt

Ved at bevise modellens økonomiske fordel forventer vi at kunne anvende den udviklede model i vores driftssoftware og dermed bringe det økonomiske aspekt af energi flows direkte til energimarkedet gennem vores leverede PtX‐anlæg. Derved kan vi forhåbentligt skabe et meget dynamisk energihandelssystem der uanset teknologi, energimix og tariffer altid får det maksimale økonomiske ud af et PtX‐anlæg.

Løsningen testes med udgangspunkt i testmiljøet udviklet i projektets første fase og GFCS bringes fra TRL3 til TRL4 ved projektets afslutning.

  • Problemejer

Juel + Kroyer

  • Problemløsere

SubC Partner, Aalborg Universitet

 

Finansieret af

Fakta

  • Projektperiode

Februar 2022 – August 2023

  • Samlet budget

5.884.880 kr.

 

Kontaktperson

Lau Holm Albertsen

Lau Holm Albertsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 0526
E-mail