PTXHeatUtilisation

Udfordring

I fremtidens PtX-anlæg vil der være et stort potentiale i at bruge overskudsvarmen i omkringliggende fjernvarmenet eller i deciderede varmelagre. Overskudsvarmen er et kerneelement i rentabiliteten af et PtX-anlæg, når det er i drift. Udfordringen, som projektet vil tackle, er, at der ved etableringen af 100MW elektrolyseanlæg ved GreenLab Skive kommer til at være en stor mængde overskudsvarme. Varmeenergien skal nyttiggøres ved, at andre anlæg i parken kan bruge den. Der kommer til at være så meget varme, at man med fordel kan overveje at transportere energien ud til fjernvarmeselskaber nord for GreenLab, som hovedsageligt kører på naturgas.

Løsning

Projektet har til formål at udvikle scenarier for brug af overskudsvarmen fra PtX-anlæg i en kombineret løsning med et lokalt fjernvarmesystem (energifællesskab) og et transmissionssystem til eksisterende fjernvarmedistributionsselskaber.

Effekt

Projektet vil vise, hvordan én brik (overskudsvarme) i det store PtX-puslespil kan bruges i relation til lokale fjernvarmeselskaber. Da det er et feasibility-studie, vil GreenLab aktivt skalere projektet op mod et EUDP- eller Horizon Europe-projekt i demonstrationsfasen. Erfaringerne vil blive taget med i fremtidige projekter og forventeligt blive replikkeret på andre lokationer i Danmark, EU og globalt.

Partnere

GreenLab
Logstor
AI-nergy
DTU Compute
Fjernvarmeselskaber: Landsbyerne på syd Mors, Nykøbing Mors, Glyngøre, Durup, Roslev, Balling, Rødding, Oddense, Skive.

Fakta

Start: September 2022

Slut: August 2023

Samlet budget: Kr. 969.000

Projektet er støttet af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail