Pyrolyse og forgasningsprocesser

Udfordring

Klimakrisen kalder på nye, innovative måder at udnytte jordens ressourcer på. En lovende teknologi er effektiv og bæredygtig pyrolyse og forgasning af bioressourcer/-masse som fx. haveparkaffald, spildevandsslam og gylle fra landbruget. Trods de store potentialer for CO2 reduktion, er der dog udfordringer med bl.a. skalering af teknologien og miljøskadelige emissioner, der frigives under pyrolysen, og omdannes til kvælstofoxid (NOx) under afbrænding af pyrolysegassen.

Løsning

Valide virtuelle termiske modeller anvendt på designstadiet er en central brik i skaleringen af teknologien. I dette projekt opbygges der derfor en termisk model med indbygget NOx emissionsmodeller hos FORCE Technology, der underbygges af måledata.

Effekt
  • 20% omkostningsreduktion for fysiske prototyper
  • 5% af OPEX og CAPEX
  • 5 mio. tons CO2 for teknologiernes samlede potentiale[1]

[1] Regeringen viser vejen til at reducere CO2-udslippet i landbruget med 7,1 mio. tons – Regeringen.dk

Partnere

Aquagreen Aps
Dall Energy Aps
FORCE Technology
DTU CHEC

Fakta

Start: August 2021

Slut: Juli 2022

Bevilling: Kr. 400.000

Projektet er finansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail