REQUIM

Udfordring

I dag bliver forkanterne af vindmøllevinger ofte nødt til at blive repareret på grund af barske vejrforhold og forhøjede rotorhastigheder. En Rain Erosion Tester hjælper med at forudsige levetiden af vindmøllevinger ved at teste erosion på vingernes forkanter. En væsentlig del af den opsamlede data fra regn erosion tests bliver dog ikke brugt, fordi det er en langsommelig proces, når punkt-erosioner skal markeres.

Derfor nøjes man ofte med at markere erosions-fronten op. Der eksisterer ingen standard for, hvornår noget markeres op, og den subjektive vurdering er derfor vigtig og meget tidskrævende for den endelige V/N kurve.

Løsning
Projektet udvikler et annotationsværktøj, der sikrer nem og hurtig annotering af erosion, så det er nemmere og hurtigere at teste et nyt Leading Edge Protection-produkt og forbedre kvaliteten af testanalyserne ved at kigge på al data, samt eliminere subjektive vurderinger.

Effekt

  • Omkostningsreduktion på mere end 45.000 euro pr. mølle
  • Reduktion på op til 20 timer manuelt vurderingsarbejde pr. testemne
  • Hurtigere certificering af nyt Leading Edge Protection-produkt til beskyttelse af vingeforkanten

Problemejer

R&D Test Systems A/S

Problemløsere

Wind Power LAB

DTU Wind Energy

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode

Januar-december 2022

Samlet budget

2,2 mio. kroner

 

Kontaktperson

Line Louise Overgaard

Line Louise Overgaard
Project Manager
Tlf: +45 3152 1741
E-mail