SafePTX

Udfordring:

Brint spiller en nøglerolle i produktionen af elektrofuels ved brug af Power-to-X løsninger. Sikkerhed ved håndtering af brint er vigtig, og når der produceres brint ved elektrolyse, dannes der blandinger af brint- og iltgasser, som kan udgøre en sikkerhedstrussel for både udstyr og personale. Gaskoncentrationerne skal derfor kontinuert overvåges, så der hurtigt kan lukkes ned for produktionen, hvis tærskelværdier overskrides. De nuværende sensortyper kræver et kompliceret måle set-up, er omkostningstunge og kan ikke godkendes til de højere sikkerhedsklasser.

Løsning:

I dette innovationsprojekt udvikles og demonstreres en ny sensorløsning til procesovervågning af brint i applikationer som f.eks. elektrolyseanlæg. Fordelene ved den nye sensortype inkluderer langtidsstabilitet og intern diagnostik baseret på signalredundans. Disse egenskaber vil kunne øge oppetiden og dermed produktiviteten betragteligt på brintproduktionssystemer. Desuden vil sensorernes evne til at måle direkte i procesgassen mindske kompleksiteten af nuværende gasmonitoreringssystemer, hvor forbehandling før brintmålingerne øger udgifterne betragteligt. Samlet set giver sensorerne således en signifikant reduktion i produktionsomkostningerne for brint.

Effekt:

Øget brintproduktion for PtX-anlæg, øget oppetid på elektrolyseanlæg samt mindskede produktionsomkostninger pga. den optimerede proces.

Derudover vil sensormetoden med sin optimerede sikkerhedsklasse kunne gøre placeringen af elektrolyseanlæg mere fleksibel.

 

Problemejere:

Green Hydrogen Systems

Problemløsere:

SulfiLogger

Dansk Gasteknisk Center

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Projektfilm

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2022
Slut: Oktober 2024

Totalbudget: 9,58 mio. kr.
EUDP-støttemidler: 5,24 mio. kr.

Kontaktperson

Line Louise Overgaard

Line Louise Overgaard
Project Manager
Tlf: +45 3152 1741
E-mail