Safer and Faster Ptx

Udfordring
Hvis sikkerhedsstandarderne ikke testes og er på plads, når PtX-industrien sætter farten op, vurderes det, at de planlagte CO2-reduktioner fra PtX vil blive udskudt med mindst 3-5 år. Derfor reduceres sikkerheds- og godkendelsesusikkerheden og dermed investeringsbeslutninger og hurtigere time-to-market for PtX-produktionsanlæg.

Safer and Faster PtX er et infrastrukturprojekt, som skal gavne udviklingen af udstyrsproducenter og anlægsejere ved at reducere usikkerheden i forbindelse med sikkerheds- og godkendelsesprocesser.


Projektets løsning
Formålet med projektet er at understøtte udviklingen af de anbefalede sikkerhedskrav til PtX-implementering i Danmark. Sikkerhedskrav og -standarder er grundlæggende forudsætninger for en hurtig vej mod PtX-implementering.

Risikoidentifikation og afbødning gennem udvikling af gennemsigtige hurtigt implementerbare PtX-sikkerhedsretningslinjer er et vigtigt redskab til at bane vejen for den nødvendige skalering og integration af teknologier i forhold til både sikkerheden og offentlighedens accept. Projektet gælder både PtX-anlæg, leverandører og lokalsamfund.

Effekt af projekt

 • Der etableres et sikkerhedsforum relateret til sikkerhed med 4 møder om året
 • Der skal udvikles og implementeres retningslinjer for sikrere PtX
 • En bred formidling af retningslinjer og erfaringerne fra PtX-forummet vil blive delt

Partnere 

 • Copenhagen Infrastructure Partners
 • DBI
 • DFDS
 • Dansk Standard
 • European Energy
 • Everfuel
 • Force Technology
 • Green Hydrogen Systems
 • Port of Rønne
 • Siemens Gamesa Renewable Energy
 • Skovgaard Invest

Dette innovationsprojekt hører under Innomissions. Danmark har fået fire grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber, som skal gøre os til et grønt foregangsland. De fire grønne partnerskaber samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at bringe Danmark i front inden for lagring og anvendelse af CO2, Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Fire områder, som folketingets partier har udpeget med udgangspunkt i danske styrkepositioner.

Et af dem er partnerskabet MissionGreenFuels, som skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Læs mere på hjemmesiden missiongreenfuels.dk 

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
Juni 2022 – Juni 2024

Budget
11.800.000 DKK

Kontaktperson

Frederik Rasmus Bayer

Frederik Rasmus Bayer
Project Manager
Tlf: +45 3153 1494
E-mail