Safe Sensor Fusion

Integreret og modulært opbygget platformskoncept for sikkerhedssensorsystem til mobile robotter. Formålet er at udvikle og afprøve et integreret og modulært opbygget platformskoncept for et teknisk og prismæssigt konkurrencedygtigt sikkerheds-sensorsystem, der dækker behovene for sikker og effektiv kørsel af autonome robotter i krævende udendørs miljøer, således at gældende sikkerhedsforskrifter for fuldt autonome robotter overholdes. Løsningen skal integreres i og afprøves som en del af udviklingen af nye version af en stor autonom græsklipperobot.

Udfordring

– Detaljeret state-of-the-art analyse for markedsledende sensorteknologi og specifikation af kundebehov

– Udarbejde konceptdesign / systemarkitektur for tidlig prototype

– Udvikling af sikkerheds-sensorsystem pba. analyse af konceptdesign samt læring fra iterationer + operationel afprøvninger

– Udvikling af positionsgenkendelsessystem pba. analyse af konceptdesign

– Fremstille prototyper og gennemførelse af prototypeafprøvninger, samt design og specifikationer på baggrund heraf

– Godkendelser for udviklede løsninger

Idé til løsning

Udvikling af sikkerheds-sensorsystem pba. analyse af konceptdesign samt læring fra foregående iteration + operationel afprøvning. Samt iterativ udvikling af positionsgenkendelsessystem pba. analyse af konceptdesign samt læring fra foregående iteration + operationel afprøvning.

Projektleveringer

Inden for segmentet med græspleje på store arealer og specialmaskiner til udendørs overfladetørring/vejafmærkning, som er forholdsvis udfordrende anvendelsessituationer for udendørs autonome robotter, foretages operationel prototypeafprøvning i samarbejde med udvalgte testbrugere. Endeligt konceptdesign for integreret sikkerheds-sensorsystem og løsning til positionsgenkendelse udvikles

Problemejere

  • VEKTOR Dynamics A/S

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Industriel Elektronik Innovation (IEI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. IEI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: September 2020
Slut: Juni 2022
Bevilling: DKK 4.300.096

Kontaktperson

Lotte Gramkow

Lotte Gramkow
Senior Project Manager
Tlf: +45 2031 6463
E-mail