Suction Bucket: Trial Installation

Baseret på fuldskalaprototypen, produceret i projektets første fase, er det formålet med dette projekt at teste og demonstrere det modulære bøttedesign på et offshore test-site ud for Frederikshavn. Data fra demonstrationen sammenholdes med data fra skalaprototypen og ved projektet afslutning anses det modulære bøttekonceptet for valideret på TRL 8.

Udfordring

Havvindmøller bliver installeret på fundamenter, der sættes fast i havbunden. Fundamenterne består primært af stål, og er en omkostningsfuld konstruktion, der, sammen med en tidskrævende installation på havet, får prisen på fundamenter til havvindmøller til at udgøre 20-30 procent af den samlede pris på en havvindmøllepark.

Idé til løsning

I Suction Bucket-projektet tester virksomheder og et universitet et nyt design af et fundament til havvindmøller – en såkaldt sugebøtte – der kan suges ned i havbunden og forankres med undertryk. Designet blev skabt i et foregående projekt fra 2016.

Sugebøtten vil blive konstrueret af langt mindre stål end konventionelle fundamenter. Det betyder, at prisen på materialer til produktionen af fundamentet falder og at miljøbelastningen mindskes. Sugebøtten kræver kort installationstid og kan produceres af en lang række underleverandører, da det nye fundament sættes sammen som et modulbaseret system i stål.

Første del af testen af det nye fundament blev gennemført i havbunden ud for Frederikshavn i første halvdel af 2019. Den videre del af testfasen skal fortælle projektets partnerne om sugebøttens evne til at bære en havvindmølle. Projektpartnerne forventer, at det nye design kan kommercialiseres, så vindindustrien kan spare på materialerne til fundamenter og tidsforbruget ved installationsfasen. Begge dele vil gøre vindkraft mere konkurrencedygtig.

Projektleverancer

Test og demonstration af fuldskala prototype af sugebøtten

Problemejer

Problemløsere

Presseklip om Suction Bucket – Trial Installation

Projekt tidslinje

Project status
Project completed.

PHASE 1: Conceptualisation
PHASE 2: Development and testing
PHASE 3: Demonstration and validation
PHASE 4: Commercialisation

 

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2018
Slut: September 2020
Bevilling: DKK 28.892.819

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail