Super Cell

Udfordring

Et kapløb er i øjeblikket i gang for at udvikle nye og mere effektive komponenter til håndtering, konvertering og lagring af forskellige energikilder. Her er brint baseret på alkalisk elektrolyse, der anvender grøn strøm fra vedvarende ressourcer, en absolut nødvendighed for at indfri visionen om et CO2-neutralt samfund og Power-to-X (PtX) løsninger. For at kunne udvikle, optimere og producere nye og mere energieffektive elektroder er det nødvendigt at udvikle pålidelige og robuste testceller.

Løsning

I projektet vil der blive udviklet en flow testcelle til alkalisk elektrolyse, der kan fungere under stærkt alkaliske betingelser og under både højt tryk og høje temperaturer.

Effekt

HydrogenPro og Advanced Surface Plating forventer at kunne sænke driftsomkostningerne (OPEX) for brint produceret ved alkalisk elektrolyse med ca. 14%. Udviklingen af nye elektrodematerialer fordrer adgang til pålidelige testceller, hvilket dette projekt vil sikre.

Partnere

Advanced Surface Plating ApS
DnMAB ApS
Aarhus Universitet

Fakta

Start: December 2021

Slut: Juni 2022

Bevilling: Kr. 400.000

Projektet er finansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail