TIM Wind

Udfordring:

Vind​sektoren følger et overordnet sæt af eksisterende standarder for behandling af teknisk information; maskindirektivet​, IEC 61355​ og IEC/ISO 81346. Men information kan oprettes i enhver fase af de involverede parter, hvilket resulterer i inkonsekvente måder, hvorpå den samme information skabes og leveres. Dette giver usikkerhed i kommunikationen mellem OEM (Original Equipment Managers) og kunde, som fører til, at store mængder tid og ressourcer bruges på at afstemme og afklare.

Løsning:

TIM Wind (Technical Information Management for the Wind Industry) vil skabe en klar, entydig fortolkning af eksisterende standarder, der gælder for vindindustrien. Det udmunder sig i nogle konkrete guidelines for applikationen af standarderne herunder, hvordan dokumentation skal struktureres, kategoriseres og kodes. På den måde opnås en effektiv proces og konsekvent informationskvalitet for OEM’er og kunder.

Projektets hovedleverance:
  • Guideline til “Document kind Classification Codes” fra IEC 61355
  • Guideline “RDS for Wind Power” fokuseret på WTG baseret på IEC/ISO 81346-10 og IEC/ISO 81346-12
  • Guideline mht. krav til indhold for information mellem OEM og kunde
  • Guideline for udveksling af data mellem OEM og kunder
  • Guideline “RDS for Wind Power” fokuseret på BoP baseret på IEC/ISO 81346-10 og IEC/ISO 81346-12
Forventet resultat:

TIM Wind projektet forventes at sikre fælles informationskrav for OEM’er og ensformige informationspakker og strukturering af information uafhængigt af organisation. Den administrative omkostning forventes at reduceres signifikant for både OEM’er og kunder.

Det fulde potentiale af TIM Wind vil udfolde sig, når alle større OEM’er og kunder i vindsektoren vælger at følge de guidelines, der er udviklet i projektet.

Partnere:

Vestas​ Wind Systems
Nordex Acciona​
GE​ Vernova Offshore Wind
RWE​
Siemens Gamesa​ Renewable Energy
Vattenfall​
Ørsted​
DNV​
Equinor​

Læs mere om TIM Wind projektet her: timwind.org

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Fakta

Finansieres af industrien

Kontaktperson

Mia Rud Bohnsen

Mia Rud Bohnsen
Project Manager
Tlf: +45 50 96 55 65
E-mail