TRIMON

Udfordring

Lagring af CO2 i undergrunden, f.eks. i udtømte oliefelter i Nordsøen, er en vigtig hjørnesten i den grønne omstilling. En stor del af debatten om CO2-lagring handler dog fortsat om, hvorvidt lagring vil kunne føre til gasudsivning på havbunden. Der er derfor et stort behov for at forstå de grundlæggende geologiske og hydrografiske mekanismer, der transporterer gas gennem undergrunden og vandsøjlen og videre ud i atmosfæren samt for at udvikle en effektiv og pålidelig monitoreringsproces, der er understøttet teknologisk og softwaremæssigt.

Løsning

TRIMON-projektet har til formål at udvikle teknik og workflows til at optimere og kostreducere monitorering af gasudsivning fra undergrunden. Ved at undersøge, hvordan gas transporteres fra undergrunden gennem vandsøjlen og ud i atmosfæren, kan de styrende faktorer for gasudsivningen beskrives og anvendes i den teknologiske udvikling af monitoreringsudstyr til havs samt til udvikling af software for effektiv dataanalyse.

Effekt

Det anslås, at TRIMON-projektets viden- og teknologi-output i forhold til monitorering af gasudslip vil bidrage til fastsættelse af fremtidige kravspecifikationer og sikre en viden-baseret myndighedsbetjening samt en hurtig og ansvarlig proces i forbindelse med opstart af CCS-projekter.

Partnere

Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
EIVA
Danish Offshore Technology Centre
Nordsøfonden

Fakta

Start: 1. juni 2023

Slut: 30. juni 2024

Bevilling: Kr. 385.000

Totalbudget: Kr. 777.500

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail